Reglement Standhouders - Rommelfabriek de Eikel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement Standhouders

Reglement Inwendige orde voor de standhouders  1. In Fabriekspand De Eikel geldt een volledig rookverbod .

  2. De markt is telkens doorlopend toegankelijk voor het publiek van 8 u – 17u. De standhouder is verplicht om tijdens deze uren zijn stand open te houden en zeker niet voor 17 u de stand op te ruimen.

  3. De plaats zal ter beschikking zijn van de deelnemers om 7u00. Elke deelnemer krijgt van de organisatie een stand toegewezen.

  4. Laden en lossen:
   De standhouder kan zijn goederen lossen (en na afloop van de rommelmarkt) opladen aan de zijkant achteraan de fabriek. Het is echter verboden langs de toegang te parkeren. Er dient langs de ganse zijkant vrij gehouden te worden voor de hulpdiensten.

  5. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen of meningsverschillen tussen koper, verkoper en publiek.
   De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

  6. De standhouder staat zelf in voor het toezicht en veiligheid op zijn stand. In de gangen en voor de nooddeuren mogen geen goederen staan die hindernis kunnen vormen. Min. 1 meter vrijhouden en geen goederen voor de deuren plaatsen.

  7. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, drugs, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving ambulante handel).
   namaak artikelen enz mogen niet verkocht worden.
   Iedere deelnemer dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. Verkoop op beurzen, markten en privé- terreinen die actueel gelden.

  8. Na afloop van de rommelmarkt dient de standhouder zijn plaats achter te laten in de staat waarin deze aangetroffen werd. Alle niet-verkochte goederen worden terug meegenomen, alsook alle verpakkingsmaterialen en vuilnis. De organisatie behoudt zich het recht een retributie aan te rekenen voor de verwijdering van het achtergelaten materiaal.

  9. Er mag geen gebruik gemaakt worden van electrische vuurtjes of enige andere bron van verwarming door de standhouders.

  10. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit regelment. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht om onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten nog enige andere vergoeding voorzien. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu